NIRAS Arkitekter har skrivit under klimatuppropet Architects Declare

NIRAS Arkitekter har skrivit under den svenska versionen av klimatuppropet Architects Declare.

Klimatuppropet är arrangerat enligt den brittiska förlagan och svensk värd är Sveriges Arkitekter. Syftet med uppropet är att samla arkitektbranschen runt klimatfrågorna. Det brittiska initiativet har fått stor spridning och över 600 kontor har skrivit under bara i Storbritannien.

Byggbranschen står för mer än 20% av Sveriges utsläpp* av växthusgaser sett ur ett livscykelperspektiv. Hur vi agerar idag är avgörande för vårt framtida liv på jorden. 

Där har vi som verkar i branschen ett ansvar. Tillsammans kan vi lösa problemen och planetens balans bli återställd. NIRAS Arkitekter uppmanar alla arkitektkontor i Sverige att signera uppropet för en bred uppslutning i branschen för klimatet.

 

Här kan du läsa mer om uppropet och signera

Här kan du läsa mer om bygg och Fastighetssektorns klimatpåverkan

 

*Naturvårdsverket.se Bygg och fastighetssektorns klimatpåverkan