Medarbetarna utformar gemensam affärsplan

I augusti varje år brukar Aperto starta hösten med en kickoff och förra året slogs den ihop med en resa till Amsterdam. Det blev en bra start på sammanslagningen med NIRAS där medarbetarna fick en chans att lära känna varandra ordentligt.

Tanken med konferensresan till Amsterdam var bland annat att låta medarbetarna från de båda företagen vara med och utforma affärsplanen och sätta upp mål för verksamheten. Apertos anställda har gjort detta tidigare men för medarbetarna på NIRAS var det en ny erfarenhet. Utmaningen för ett företag med såväl arkitekter som bygg- och projektledare ligger i att de olika yrkeskategorierna till viss del har olika arbetssätt, och också olika roller i byggprocessen.

– Under kickoffen och resan till Amsterdam deltog vi i flera diskussioner i grupper. Det resulterade i punktlistor som alla sedan fick gå igenom enskilt och markera vad som kändes relevant för individen, berättar Irene Westman, gruppchef på Aperto.

Torgny Westerberg som är affärsområdeschef ledde arbetet. Punktlistorna fick en prioriteringsordning och utifrån den arbetades mål för företaget fram. De som inte tidigare fått chansen att vara med på detta tyckte att det var utvecklande och givande. Det får medarbetarna att känna sig delaktiga i företagsarbetet. Målen bearbetades sedan ytterligare i A- respektive BPL-grupperna på hemmaplan.

Under resan gjordes också studiebesök. Bland annat till Patch 22 där arkitekten Tom Frantzen, som ritat huset, berättade om tanken bakom den flexibla planlösningen, arkitekturen och hur han har arbetat med projektet.

Irene berättar att hon har märkt stor skillnad på stämningen sedan resan och kickoffen.

– Medarbetarna har lärt känna varandra på ett helt annat sätt än vad de tidigare fått chansen att göra i det dagliga arbetet och vid kaffeautomaten, avslutar Irene.