Genomtänkt arkitektur ledde till prestigefull nominering

När Långbrodalsskolan skulle utökas med en ny skolbyggnad föll det exteriöra materialvalet på högkvalitativ plåt av titanzink. Projektet var en av de nominerade i Plåtpriset 2018, som delades ut den 8 mars.

2012 påbörjades skissandet för utbyggnaden av Långbrodalsskolan i Älvsjö, där SISAB är beställare. Den befintliga 20-talsbyggnaden i nationalromantisk stil hade en volymuppbyggnad som inspirerade till en ny, modern skolbyggnad med fasader av titanzinkplåt. Valet föll på just titanzink då det upplevs som varmt och enkelt, utan att kännas billigt på ett sätt som en industribyggnad ofta kan göra.

– Det var viktigt för oss att byggnaden inte skulle upplevas som en kall plåtlåda. Titanzinken som används är varm och enkel men upplevs exklusiv, säger Tomas Skoglund som är projektets arkitekt.

Titanzinkplåten kan beskrivas som en ”hud” som sveper runt byggnadselementens långsidor och alltid går runt hörnen på dessa och in mot gaveln. De gavelfält som plåten ramar in är stilelement som lånats från huvudbyggnadens 45-gradiga byggnadselement. Med en begränsad tomtyta och en högsta tillåtna byggnadshöjd på sju och en halv meter, var två våningar, och då med all teknik inrymd på vinden, styrande parametrar. Samtliga plåtfalser går obrutet från mark till nock och endast tre plåtbredder används genomgående där vinkelfalsarna alltid startar vid öppningarna i ytterväggen och möts enligt ett intrikat system.

– Det blir en ordning som uppfattas slumpmässigt trots att det ligger mycket planering och tankar bakom, förklarar Tomas Skoglund.

Byggnaden hade kunnat kläs i vanlig plåt men den skulle inte ha samma uthållighet över tid. Titanzink har 50 års materialgaranti och fungerar till viss del självreparerande.

– För att få till något som är både vackert och hållbart behövs en beställare som förstår långsiktig förvaltning. Därför känns det bra att SISAB har satsat på kvalitet och vågat välja något som initialt är aningen dyrare, men som kommer hålla länge och betala sig på sikt, avslutar Tomas Skoglund.

Läs mer om projektet här »