Enskedefältets skola putsar fram 30-talet

Nu byggs Enskedefältets skola ut för att göra plats för fler barn. NIRAS Arkitekter har på uppdrag av SISAB fått ansvaret för ombyggnation och tillbyggnation, med syfte att rusta upp skolan i samma stil och kulör som befintliga byggnader. I NIRAS Arkitekters uppdrag ingår också att designa inredningen till skolan som beräknas vara inflyttningsklar 2020.

Precis intill Sockenplans tunnelbanestation ligger Enskedefältets skola. Den stod färdig 1933 och ansågs då vara en skola med modern arkitektur. Ljust putsade fasader med stora fönster ritad i funktionalistisk stil av arkitekten Paul Hedqvist.

Då skolan i dagsläget är för liten för de antal barn som ska gå där behöver den inte bara rustas upp utan även byggas ut. Det är en process som startade 2013 och skolan beräknas vara inflyttningsklar år 2020. Skolan består av förskoleelever och elever upp till årskurs 6. Därför har skolans upprustning samt utbyggnad utformats utifrån elevernas behov. Man satsar på att skapa en del för de mindre barnen och en del för de större, då de olika åldrarna har olika behov.

– Grundtanken i projektet är att det är viktigt att skolan ska vara tillgänglig för alla, anpassad efter barnens behov och vara en bra arbetsplats för lärarna, berättar Hilde Rosell-Rivertz och Maria Legerstam som är handläggare på NIRAS Arkitekter.

Beställaren av arbetet är SISAB och de har under hela projektets gång bjudit in verksamheten till samtal för att kunna tillgodose deras faktiska behov. Förutom en ordentlig huvudentré får skolan bland annat en större matsal och två upprustade idrottshallar som kommer vara publika lokaler utanför skoltid. Skolgården får ett rejält lyft och rustas upp med hjälp av en landskapsarkitekt.

Utseendemässigt kommer skolans fasad att bevaras och det har lagts mycket tid på att ta reda på detaljer från när skolan byggdes på 1930-talet. För att återskapa de ursprungliga kulörerna och materialet har de tagit hjälp av en målningskonservator och en byggnadsantikvarie. Den nya byggnaden har en helt ny årsring och ett modernare utseende. Materialen i den nya byggnaden kommer mestadels vara betong och plåt. I den gamla delen har fönstren högre bröstningshöjd än i den nya byggnaden som har låg bröstningshöjd med fönsterbänkar framför som barnen kan krypa upp i och titta ut på naturen och skolgården. De yngsta barnen kommer att vara i den nya byggnaden.

– När man går från den gamla byggnaden till den nya ska det vara en tydlig skillnad, en guldig port ska lysa upp den nya utbyggnaden, säger Hilde.

Vid alla ny-, om- och tillbyggnader i Stockholms stad ska minst en procent av byggbudgeten gå till konstnärlig gestaltning. Det har varit viktigt för alla parter att konsten till Enskedefältets skola ska vara genomtänkt och anpassad för just Enskedefältets skola. Det är ett spännande samarbete med Ulrika Sparre, som kommer att skapa konsten till skolan.

– Vi på NIRAS Arkitekter arbetar mycket med 3D-modellering och VR för att kunna få en bild av hur det kommer att se ut. Det gör det även lättare för oss att kunna se hur små ändringar kan göra stora skillnader för slutresultatet, säger Maria Legerstam.

Stor vikt har lagts vid att tillgänglighetsanpassa skolan som kommer att rymma cirka 570 elever och 100 lärare.
– I regi av beställaren SISAB har vi haft ett givande möte som alla skolans lärare var inbjudna till för att få insyn i processen och kunna ta del av projektet och våra tankar, avslutar Hilde.