Arkitekturlabbet skapar utrymme för diskussion

Hur kan man få till en bra diskussion om arkitektur och utvecklas som arkitekt på bästa sätt? Starta ett arkitekturlabb! Precis det gjorde NIRAS Arkitekter.
– Det blev ett effektivt sätt att sätta arkitektur på agendan, och det ligger också i linje med vår affärsplan, säger Astrid Skog som är ansvarig för arkitekturlabbet.

Många på företaget har saknat en djupare diskussion om arkitektur och efterfrågat ett bra forum (för fördjupning inom ämnet). Under ett helt vanligt möte föddes därför idén till arkitekturlabbet som drog igång i januari. Målet är att skapa event, föreläsningar och filmvisningar som på olika sätt kan stärka medarbetarna som arkitekter.
– Eftersom vi jobbar mycket med tillgänglighet har vi planer på att anordna en tillgänglighetsparkour för att öka förståelsen för hur det är att röra sig när man inte kan ta sig fram överallt, förklarar Astrid Skog.

I mars bjöd projektgruppen in arkitekten Anna Törnquist som arbetar mycket med lärmiljöer i tidiga planeringsskeden. Hon pratade om framtidens skolmiljöer och hur samhället bör förändra sitt sätt att bygga för att följa med i utvecklingen. Anna Törnquist har bland annat varit med och implementerat idéer om nytänkande skolmiljö på Tiundaskolan i Uppsala. Uppdraget var att hitta en framtidsinriktad och pedagogiskt hållbar lösning på en liten yta.
– Detta sätt att våga vara nytänkande vill vi lära av och ta med oss i vårt arbete. Det känns viktigt att vi som arkitekter är med och driver utvecklingen, säger Astrid.

Under våren har arkitekturlabbet fokuserat på skolor och de planerar att besöka Tiundaskolan som en uppföljning på föreläsningen. Framöver är tanken att rikta in sig även mot bostäder och de har pratat om en stadsvandring i bland annat Norra Djurgårdsstaden.
– Vi har försökt hitta en mix av aktiviteter som vi alla kan ha nytta av i vårt arbete, avslutar Astrid.