Våra tjänster

Våra kunder väljer oss för att tillsammans skapa bestående värden. Vi ser till att det vi gör byggs på rätt sätt och ger ett mervärde för framtiden.

 

Vi är NIRAS Arkitekter

Vi är Sveriges ledande arkitekter inom pedagogiska miljöer. Våra uppdragsgivare vänder sig till oss för arkitektur som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

Vad vi erbjuder

Vi har lång erfarenhet av att arbeta i nära samverkan med våra kunder i alla skeden i processen. Vi erbjuder bland annat:

Utredningar
Möjliga placeringar och utformande som lever upp till dagens lagar och standarder.

Fastighetsutveckling
För skolmiljöer, bostäder och kommersiella fastigheter.

Projektering
Bygglov, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Utvalda Kunder

Kundcitat

Det var mycket trevligt att träffa er och komma igång med projektet. Jag tycker att det här är några väldigt fina byggnader som ni har skapat och jag är glad att min konst kommer att vara en del av den miljön. Jag ser fram emot samarbetet.

Konstnär i vår ombyggnad av Kämpetorpsskolan

Vi klickade väldigt bra och det har varit enkelt att samarbeta. De har varit mycket lyhörda
och har fångat upp vår vision och kunnat översätta det i den konkreta interiören. Vi är
oerhört tacksamma för den professionella hjälp vi har fått av dem genom hela projektet

Peter Bragner, rektor på Glömstaskolan